VD-ord 2017

Under 2017 har Bonnier genom journalistik, berättelser, kunskap och underhållning fortsatt att göra de samhällen vi verkar i både öppnare, intressantare och roligare.

Vår tid behöver professionell journalistik, pålitliga röster, genomlysning av offentlig och privat makt och en mångfald av perspektiv och åsikter. Vår tid behöver också lägereldar, berättande och underhållning som bidrar till att samla människor och samhällen. Under 2017 har vi lämnat viktiga samhällsbidrag inom alla de här områdena.

Genom undersökande journalistik och tunga publiceringar, i form av exempelvis DN:s Transportstyrelseavslöjande och Magda Gads unika och Journalistprisbelönade bevakning från Raqqa och Mosul.

Genom mer än 100 miljoner sålda böcker och satsningar på ungas läsande.

Genom att samla miljonpubliker för egna format, produktioner och berättelser, skapar vi viktiga gemensamma referenspunkter.

Genom kunskapstjänster inom skola – med Clio Online – och hälsa – med Bonnier Health, Dagens Medicin och Natural Cycles – bidrar vi inom viktiga samhällsområden.

I den här årsberättelsen finns ett axplock av historier om hur våra verksamheter skapar samhällsnytta. Det gör mig stolt att få leda verksamheter som på riktigt gör skillnad.

2017 har också varit ett tufft år, inget tvivel om det (mer om resultatet här). Det gäller oavsett om man mäter i finansiellt resultat eller i arbetsintensitet. På en marknad i stenhård omvandling måste vi på en och samma gång vara innovativa och kostnadseffektiva om vi ska kunna säkra vår framtid som ett långsiktigt starkt mediehus. Vi måste hushålla med resurserna och jobba smartare i våra traditionella verksamheter för att frigöra de resurser som krävs för investeringar i ny teknik, nya kompetenser och nya tjänster. Det ställer stora krav på oss som arbetar här.

Även fortsatt kommer vi att fokusera på transformationen från traditionella intäkter till digitala, och på att göra rätt saker för att bygga Bonnier långsiktigt starkt. Är lönsamheten här och nu då oviktig? Nej, den är tvärtom en förutsättning för att lyckas hålla den långsiktiga färdriktningen stadig. 

Under 2017 har ett antal bitar fallit på plats vilket gör att jag är mycket hoppfull för att vi under 2018 kommer att kunna ta fler steg i rätt riktning även resultatmässigt. En sådan viktig pusselbit är att våra dagstidningsbolag har fortsatt att bevisa att det finns en betalningsvilja för kvalitetsjournalistik i digitala format, med totalt 200 000 renodlat digitala prenumeranter. En annan att både Expressen och TV4 ökar både räckvidd och annonsintäkter.  

När vi lyckas ser vi att det är ett antal parametrar som finns på plats: Det gäller en bättre förståelse för våra kunders behov, möjligheten att med rätt teknik och vass kompetens effektivt ta fram nya erbjudanden som möter behoven, och att ha en kultur och ett ledarskap som tillvaratar möjligheter till samarbete både inom bolag och över bolagsgränserna. Vi har mycket kvar att göra, men också flera goda exempel och framgångar att lära av!

Under hösten 2017 har samhällsdebatt och arbetsplatskonversationer präglats av den omvälvande kraften i #Metoo. För oss som mediebolag har det haft en dubbel signifikans, genom att våra organisationer har berörts direkt, och genom våra mediers centrala roll som granskare.

Jag är övertygad om att det finns ett före och efter #metoo. Arbetsmiljöfrågor har mycket sällan stått på agendan i svenska bolagsledningar, Bonnier inräknat. Detta har ändrats, och den ändringen är permanent. Inom Bonnier kan vi med rätta känna stolthet över den samhällspåverkan våra företag och produkter har. Vi ställer höga krav på andra. Naturligtvis ska vi ställa minst lika höga krav på oss själva.

Tomas Franzén
VD, Bonnier AB