Filmtegration från C More hjälper nyanlända att lära sig språket och kulturen.

Positiv påverkan utanför verksamheten

Satsningar inom Bonnier har ofta ett samhällsansvar som går bortom de direkta ekonomiska värden som skapas för företaget. Bonnier Social Impact, som grundades 2016, arbetar med projekt som ligger när Bonnierföretags verksamhet och produkt och skapar samhällsvärden, men som kanske aldrig skulle realiseras på enbart ekonomiska meriter.

Tanken med fonden är att den ska stödja initiativ som är positiva för både företaget och omgivningen, och som bidrar till ett inkluderande samhälle, men som kanske inte uppfyller strikta marknadsbehov, säger Tomas Franzén, VD för Bonnier AB.

Bonnier Social Impact-fonden finansieras av Bonnier AB och har hittills bidragit med ekonomiskt stöd till Filmtegration, genomfört av C More; Clio Förberedelseklass för nyanlända, med Clio Online Sweden; och Bonnier Hoops, i samarbete med Bonnierförlagen.

 

För att göra det enklare och roligare att lära sig det svenska språket och kulturen har C More skapat projektet Filmtegration som gör det möjligt för SFI att gratis använda svensk film i undervisningen, till exempel “Sällskapsresan” och “Så som i himmelen”.

 

Clio Förberedelseklass är en digital ämnesportal för nyanlända elever i årskurs 4–9 och språkintroduktion. Med hjälp av texter på olika nivåer, studiehandledningar på flera olika språk och interaktiva aktiviteter får eleven möjlighet att utveckla sitt svenska språk.

 

Basket, läsning, workshops och roliga aktiviteter hela sommaren – mitt på Kista Torg i nordvästra Stockholm och Ribban i Malmö. Alla är välkomna och det är gratis!