Digitalt beslutsstöd effektiviserar tysk vård

Deximed förändrar hur professionell medicinsk information samlas och distribueras.

Det säger Klaus Reinhardt, vd för den nya nättjänsten som erbjuder tyska läkare evidensbaserad, tillförlitlig och oberoende information de kan använda som beslutsstöd i sin yrkesvardag. Deximed uppdateras kontinuerligt med den senaste kliniska evidensen och inkluderar såväl nationella riktlinjer som vidarelänkning till vetenskapliga ursprungsartiklar. Tjänsten riktar sig mot allmänläkare och har cirka 2 000 artiklar om symptom och sjukdomar, de flesta åtföljda av patientinformation.

– Vi kallar den ofta en handbok för allmänmedicin, men om det verkligen var en bok, skulle den ha cirka 20 000 sidor, säger Reinhardt, som själv är läkare och som under en lång tid har arbetat som redaktör för medicinska böcker. 

Dr Klaus Reinhardt

Efter en överenskommelse om stöd från det tyska läkarsamfundet för allmänmedicin och familjemedicin (Deutsche Gesällschaft für Allgeimeinmedizin und Familienmedizin) år 2015 startade det Bonnier-ägda och Norgebaserade Norsk Helseinfomatikk (NHI) ett nytt bolag i Tyskland, Gesinform GmbH. Man ägnade 18 månader åt att översätta det norska innehållet från NHI till tyska, samtidigt som man lade till information, riktlinjer och praktikaliteter från Tyskland. Slutprodukten, Deximed, lanserades på den tyska marknaden i januari 2017.

– Det finns faktiskt redan en stor mängd kostnadsfri medicinsk information vad gäller vissa sjukdomar, men informationen sponsras av läkemedelsföretag och gynnar givetvis dem, säger Reinhardt. Med Deximed hittar allmänläkare allt de behöver veta på en enda webbsida, och kan förlita sig på objektiviteten i rekommendationerna. Patientinformationen ger dessutom läkare möjlighet att erbjuda råd som inte strider mot vad de själva läst, men som är begripligt för de som inte är medicinskt utbildade.

Med 35 000 allmänläkare i Tyskland är potentialen enorm och som alla digitala startup-företag har Deximed ambitionen att växa snabbt.

– Tyska läkare är dock konservativa när det gäller användning av digitala medier. Att betala för innehåll i allmänhet har precis börjat fungera i Tyskland. Men för en ny generation av digitala läkare kan vi vara det första företaget som verkligen uppfyller deras behov.

Det råder inget tvivel om att Deximed och andra liknande tjänster kommer att ha en stor inverkan på hur läkare erhåller och använder medicinsk information.

– I alla situationer där den senaste informationen används under arbetets gång är framtiden digital, säger Reinhardt. Inom det tyska sjukvårdssystemet kommer vi att kunna bidra till att erbjuda bättre behandlingar som bygger mer på vetenskapligt baserad bevisning och påverkas mindre av yttre faktorer, vilket gör dem billigare. Vi hoppas också kunna vara med och bidra med digitala lösningar för att öka tillgången på vård i områden där det idag råder läkarbrist.