En ny generation läsare

Ett Sverige där alla känner sig bekväma med det skrivna ordet och har möjlighet att aktivt delta i samhället. Det är visionen för Berättarministeriet, en ideell, politiskt och religiöst oberoende organisation som syftar till att ge barn möjlighet att erövra det svenska språket och att förbättra sina betyg. Och Berättarministeriet har helt klart gjort ett avtryck – utbildningscentret har välkomnat besök från upp emot 35 000 barn, över 2 600 lärare och cirka 500 volontärer.

Berättarministeriet fokuserar framför allt på barn i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm, Södertälje och Göteborg och får offentliga bidrag, men även finansiering från företag och stiftelser, bland annat Bonnierförlagen och Bonniers Familjestiftelse. Tanken bakom Berättarministeriet stämmer bra överens med Bonnierförlagens vilja att uppmuntra läsning, men även med Bonniers kärnvärde om individens egen förmåga.

På Berättarministeriet upptäcker barn hur roligt det är att skriva och läsa, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare och grundare. Det skrivna ordet är en förutsättning för att kunna ta del av alla magiska berättelser som hjälper oss att förstå vad det är att vara människa och nyckeln till all kunskapsinhämtning.

Dilsa Demirbag-Sten

Berättarministeriets uppdrag är att stärka barnens möjligheter att erövra det skrivna ordet och på så sätt få grundläggande förutsättningar för att vara aktiva samhällsmedborgare. Medborgarnas delaktighet är avgörande för en livskraftig demokrati.

Ordet är fritt stödjer Berättarministeriet

Bonnierförlagens årliga välgörenhetsauktion syftar till att stärka och värna om yttrandefriheten. Till 2017 års auktion donerade serieskaparna Nina Hemmingsson och Frida Malmgren originalillustrationer från boken Ordet är fritt. Dessutom ingick signerade porträttfoton av musikern Veronica Maggio och hennes självbiografi Allt är för bra nu, samt signerade exemplar av fotoboken Last night in Sweden. Alla intäkter från auktionen gick till Berättarministeriet.

10 tips på hur du får ditt barn att läsa

Berättarministeriet har som mål att få barn att bli bekväma med att läsa och skriva. Här är några tips från Bonnier Carlsens bästsäljande författare Helena Bross och Magnus Ljunggren på hur föräldrar kan hjälpa sina barn att bli läsare för livet.

1. Barn gör som vuxna, så läs själv – det är riktigt underhållande!

2. Skapa trevliga högläsningsstunder redan när barnen är små. Då lär sig barnen att det finns så mycket roligt och spännande i böckernas värld. Och sluta inte att läsa högt när barnet börjat läsa själv!

3. När barnen börjat läsa: skapa goda vanor kring deras läsning! Läsning kräver koncentration. Välj en rofylld plats, sitt med barnet och hjälp till då det hakar upp sig. Barn behöver öva mycket på läsning, precis som de behöver öva på cykling, simning och allt annat det ska lära sig.

4. Om det är trögt att läsa en hel bok själv kan ni prova att turas om och läsa en sida var. Då går det fortare att komma igenom en bok.

5. Skapa sug efter mer genom att läsa början på en spännande bok. Låt sedan barnet fortsätta själv.

6. Ha en liten bokcirkel för två! Läs samma bok samtidigt och prata om det ni läst.

7. Läs boken, se filmen! Prata därefter om skillnader och likheter, vad ni gillade och inte gillade.

8. Gå till biblioteket tillsammans! Be bibliotekarierna om boktips, de vet mycket!

9. Glöm inte att man kan läsa med öronen, det är underbart att lyssna på ljudböcker!

10. Mutor och belöningar är tillåtna ibland! Det är viktigt att hålla igång läsningen under loven. Man kan lova en liten belöning för varje bok!