För en mer inkluderande spelplan

C More använder sin starka position inom sportvärlden för att göra skillnad för homosexuella och transpersoner: streaming-tjänsten är det första medieföretaget i Sverige som blir hbtq-certifierat.

Sportvärlden är i flera avseenden fortfarande ett konservativt sammanhang, som ofta kritiseras för att vara homogen, stereotypisk och inte särskilt inbjudande för den som bryter mot normerna. Idag finns det exempelvis inte en enda öppet homosexuell person i någon av serierna som C More sänder. Mot den bakgrunden vill C More använda sin starka position inom inte minst den svenska sportvärlden för att göra skillnad för personer som avviker från sportvärldens traditionella normer. C More blivit det första medieföretaget i Sverige som är hbtq-certifierat.

C More får certifieringen av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) som även står för utbildningen. Målet är både principiellt och kommersiellt; att alla sportälskare ska känna sig välkomna i C Mores sportsändningar, och att inte alienera några presumtiva tittare eller medarbetare genom okunskap eller omedvetenhet. Utifrån detta första steg kommer C More under 2018 gå vidare med fler satsningar på att göra svensk idrott mer inkluderande.

– Vi på RFSL är glada att C More som första mediebolag valt hbtq-certifieringen, och att de väljer just sportavdelningen. Vi vet att sport- och idrottsvärlden är mer exkluderande mot hbtq-personer och särskilt unga hbtq-personer, säger Kristina Ullgren från RFSL. C More är en stark maktfaktor inom sportvärlden och kan med sitt arbete med certifieringen lyfta en bredare representation och fler förebilder för hbtq-ungdomar som idrottar.