Utställningen Bilden av krig på Bonniers Konsthall i Stockholm (foto Petter Cohen)

Konst för alla

Bonniers Konsthall är det offentliga uttrycket för ett av Bonniersläktens största kulturella intressen efter böcker och journalistik: konst.

Bonniers Konsthall, som startades på initiativ av den färgstarka Bonnier-delägaren Jeanette Bonnier, är ett av Stockholms främsta museer för modern konst. Museet spelar en viktig roll på Stockholms konstscen med ett flertal nya utställningar varje år. Den trekantiga glasbyggnaden är ritad av arkitekten Johan Celsing och är en sevärdhet i sig.

Bonniers Konsthall har som uppgift att sprida och öka kunskap om samtidskonst. Här finns även värdar och guider som hjälper besökarna – inklusive skolklasser och studiegrupper – att uppleva konsten på olika sätt och från olika perspektiv. Galleriet arbetar även internationellt med utställningar, utbildningsprogram och böcker tillsammans med andra institutioner.

– På Bonniers konsthall sätts den samtida konsten in i större sammanhang, säger chef Magnus af Petersens. Här kan vi se verk av, möta och diskutera vår tids främsta konstnärskap. Och i tematiska grupputställningar diskuteras frågor som även sträcker sig utanför det estetiska fältet, som till exempel Bilden av krig. 

Magnus af Petersens

Galleriet stöder naturligtvis även konstnärer, med utställningar av inte bara de som redan är etablerade, utan även med stor fokus på nya, lovande konstnärer. Dessutom delar Maria Bonnier Dahlins Stiftelse ut årliga stipendier till unga konstnärer, som också ställs ut i konsthallen. Mottagarna för 2017 var Lap-See Lam och Olle Norås, som kommer att presenteras på en utställning i Bonniers Konsthall i april 2018. Bland tidigare stipendiater finns de framstående svenska konstnärerna Mamma Andersson och Cecilia Edefalk, som tog emot sina stipendier som unga. Jeanette Bonnier gick bort 2016, och efterlämnade en stiftelse med medel att säkerställa konsthallens framtida finansiering och utveckling.